abaque产品

20年的经验泵送和转移困难的化学品和液体

Abaque泵专门设计用于一些最苛刻的环境,包括采矿,水和废水处理,能源,化学加工和OEM应用。新万博手机客户端

查看我们的产品

退房市场

专门设计用于在一些最苛刻的环境中运行

ABAQUE™蠕动(软管)泵目前在一些最苛刻的环境中运行,包括采矿,水和废水处理,能源,化学加工和OEM应用。新万博手机客户端

查看我们的市场

零件清单(PL)

类别:
文件 类型 尺寸 下载
PL 1101-U01 HD10 HD15 HD20(DE)
PDF. 431.23 KB. 下载
PL 1101-U01 HD10 HD15 HD20(EN)
PDF. 430.66 KB. 下载
PL 1101-U01 HD10 HD15 HD20(ES)
PDF. 437.45 KB. 下载
PL 1101-U01 HD10 HD15 HD20(FR)
PDF. 429.46 KB. 下载
PL 1101-V01 HD25 HD32 HD40 HDX40(DE)
PDF. 903.47 KB. 下载
PL 1101-V01 HD25 HD32 HD40 HDX40(EN)
PDF. 902.55 KB. 下载
PL 1101-V01 HD25 HD32 HD40 HDX40(ES)
PDF. 903.62 KB. 下载
PL 1101-V01 HD25 HD32 HD40 HDX40(FR)
PDF. 903.19 KB. 下载
PL 1101-W01 HD50 HD65 HDX65 HDX80 HD80 HD100(DE)
PDF. 809.93 KB. 下载
PL 1101-W01 HD50 HD65 HDX65 HDX80 HD80 HD100(EN)
PDF. 807.26 KB. 下载
PL 1101-W01 HD50 HD65 HDX65 HDX80 HD80 HD100(ES)
PDF. 838.86 KB. 下载
PL 1101-W01 HD50 HD65 HDX65 HDX80 HD80 HD100(FR)
PDF. 809.15 KB. 下载